Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1930 R Żarnowa - Glinik Zaborowski

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1930 R Żarnowa - Glinik Zaborowski w m. Żarnowa w km 0+910 - 0+980

ZRI Chrobok w ramach stabilizacji osuwiska w Żarnowej wykonało mikropale kotwiące w systemie samowiercącym w ilości 1644 mb Termin realizacji: lipiec - wrzesień 2015 r.

Budowa Centrum Handlowego Serenada w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza

Zakres prac realizowanych przez ZRI Chrobok obejmował:

- Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami DSM średnicy fi 900 mm długości do 10m - 9943 mb
- Wbicie i wyrwanie wibromłotem grodzic stalowych długości do 15 m - 356 mb
- Wciśnięcie i wyciągnięcie prasą hydrauliczną grodzic stalowych długości do 15 m - 200 mb
- Montaż i demontaż ram, rozpór stalowych - ok. 250 t
- Wykonanie systemowych kotew gruntowych o nośności do 760 kN - 5730 mb
- Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopu i wzmocnienia gruntu
 -Monitoring drgań

Termin realizacji: październik 2015r. - wrzesień 2017r.

   
     

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bóżniczej w Poznaniu

Na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bóżniczej w Poznaniu, od lipca 2016 roku, wykonujemy zabezpieczenie wykopu za pomocą tymczasowej ścianki szczelnej pogrążanej za pomocą prasy hydraulicznej oraz palisady jet-grouting.

 
 

Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Grzegórzecka 69 w Krakowie - Wiślane Tarasy

Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul Grzegórzecka 69 w Krakowie.

Zakres robót:

- tymczasowe zabezpieczenie wykopu na odcinku 361,6 mb

- wykonanie ścianki stałej z grodzic GU7S

- wykonanie pali jet-grouting średnicy 800 mm pod żuraw wieżowy

- montaż rozparcia i kotew gruntowych

Termin realizacji: listopad 2016 - grudzień 2017

 

 

 

Kompleksowe wykonanie budynku A4 i budynku A5 w Krakowie przy ul. Wrocławskiej

Kompleksowe wykonanie Budynku A4 i Budynku A5 wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogami, miejscami postojowymi, chodnikami i zielenią w Krakowie przy ul. Wrocławskiej.

Zakres robót:

- tymczasowe zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną wraz z kotwieniem i rozparciem

- monitoring drgań

- projekt wykonawczy zabezpieczenia

Termin realizacji: luty 2017 - wrzesień 2017

 

Przebudowa mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi powiatowej Nr 1814W w m. Nieporęt

W związku z przebudową mostu przez rzekę Czarną w miejscowości Nieporęt wykonaliśmy ściankę stałą z grodzic stalowych GU18N długości do 12 m.
Realizacja - sierpień 2014r

Przebudowa salonu BMW i MINI przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu

Na budowie salonu BMW i MINI przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu ścianką tymczasową z grodzic stalowych na odcinku 250 mb. Okres realizacji: wrzesień 2011 - styczeń 2012

Przebudowa mostu nad rzeką Białą Przemszą w drodze powiatowej 4807S – w ciągu ul. Chwaliboskiej w Sławkowie

We wrześniu 2011 roku wykonaliśmy posadowienie pośrednie mostu nad rzeką Białą Przemszą w Sławkowie, za pomocą
jet-grouting średnicy 500 mm, zbrojonych IPE100.

Przebudowa mostu kolejowego nad Odrą w ramach linii kolejowej Wrocław - Poznań

W styczniu 2013 roku wbijaliśmy grodzice stalowe długości 12 m w ramach przebudowy Mostu Poznańskiego nad Odrą we Wrocławiu,
na tresie linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań.

Przebudowa Drogi Krajowej nr 8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka

W ramach przebudowy Drogi Krajowej nr 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Rawy Mazowieckiej wykonali zabezpieczenie wykopu ścianką stałą i tymczasową z grodzic stalowych na czas budowy kilkudziesięciu obiektów inż
Okres realizacji: 2010 - 2012

Przebudowa DK1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy

W ramach przebudowy DK1 i DK86 w Tychach wykonaliśmy specjalistyczne roboty inżynieryjne. Zakres robót obejmował następujące etapy:
palisada z pali CFA średnicy 800 mm w rejonie przejścia podziemnego przy ul. Przemysłowej, gwoździe gruntowe dla wiaduktu nad ul. Piłsudskiego, wzmocnienie podłoża dla zabezpieczenia konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego w rejonie wiaduktu nad Al. Niepodległości
w zakresie pali jet-grouting średnicy 1300 mm, kotew gruntowych nośności  kN, belki żelbetowej, robót ziemnych.
Termin realizacji: kwiecień - sierpień 2014

Port Morski w Elblągu

Od listopada 2010 roku do lipca 2012 roku prowadziliśmy roboty na budowie Portu Morskiego w Elblągu w zakresie:
- ścianek z grodzic stalowych wbijanych dla umocnienia nabrzeża oraz mostu dolnego i górnego,
- kotew gruntowych,
- pali z rur stalowych fi 610x20 mm dla mostu górnego i dolnego.

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej

W ramach ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysa Kłodzka wykonaliśmy ścianki szczelne wraz z robotami
towarzyszącymi. Nasz zakres obejmował:
- wbicie stałych ścianek szczelnych GU16-400 długości do 14m na odcinku ok. 1.500mb,
- wbicie pali skrzynkowych z grodzic stalowych,
- montaż oczepów stalowych, kleszczy, podłużnic, ściągów.
Termin realizacji: listopad 2010r. - kwiecień 2014r.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu - etap II - Modernizacja pompowni Stary Port

W ramach modernizacji pompowni Stary Port oraz systemu przerzutowego we Wrocławiu nasza firma wykonała:
- tymczasowe zabezpieczenie wykopów dla budynku pompowni oraz krat i piaskowników z grodzic stalowych GU16-400 młotami wysokiej częstotliwości drgań, kotwionych w systemie R51 firmy Gonar wraz z monitoringiem drgań oraz projektem zabezpieczenia,
- 3 horyzontalne przewierty sterowane o łącznej długości 813,4mb w tym: 2 x 278 mb przewiertu φ1250 mm z przeciąganiem rury
DN800, 1 x 257,4 mb przewiertu φ750 mm z przeciąganiem rurociągów 4x φ160 mm.

Więcej artykułów…