Budowa marketu Biedronka przy ul. Poznańskiej/ Kasztanowej w Jarocinie

Na przełomie marca i kwietnia 2013r. zabezpieczenie istniejącego kanału ścianką z grodzic stalowych, wciskanych za pomoc
prasy hydraulicznej. Ścianka została dodatkowo zakotwiona systemem Gonar R38.

Kanalizacja deszczowa w ulicy Gliwickiej w Orzeszu

Kanalizacja deszczowa w rejonie Huty Szkła i ulicy Szklarskiej w Orzeszu wykonana została metodą mikrotunelingu rurami żelbetonowymi o średnicy 800 mm. Łączna długość przewiertu wynosiła 227,5 mb.
Termin realizacji: 09.2005r. - 04.2006r

III etap przebudowy Placu Szewczyka w Katowicach

Z końcem roku 2011 rozpoczęliśmy wykonywanie mikropali kotwiących TITAN 73/53 długości do 18m w ramach przebudowy Placu Szewczyka w Katowicach. Roboty zostały zakończone w listopadzie 2012r.

Modernizacja linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Podłęże - Bochnia

Na czas przebudowy jednego z wiaduktów nad torami PKP linii E30 na odcinku Podłęże - Bochnia wykonywaliśmy ściankę z grodzic stalowych GU16-400.

Elektrociepłownia Żerań – przewiert pod wałem Golędzińskim

W okresie styczeń - marzec 2012 r. na terenie Elektrociepłowni Żerań wykonaliśmy przewiert pod Kanałem Golędzińskim rurami stalowymi średnicy 508 mm
długości 55 mb.

Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł Modlińska - Węzeł Piłsudskiego w Markach

Od listopada 2009 do lipca 2012 roku prowadziliśmy roboty związane z zabezpieczeniem wykopu na czas remontu obiektów inżynierskich w ramach dostosowywania Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku od Węzła Modlińska do Węzła Piłsudskiego w Markach.

Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł Modlińska - Węzeł Piłsudskiego w Markach - mur oporowy z grodzic AZ28

Nasza firma pogrążała ścianki z grodzic stalowych AZ28 stanowiącej mur oporowy na budowie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku od Węzła Modlińska do Węzła Piłsudskiego w Markach. Grodzice długości od 5 do 11 m wbijane były na odcinku 250 mb.

Dostawa instalacji cyklotronowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną w Krakowie przy ul. Radzikowskiego Nr 152

Od czerwca 2012 roku realizujemy roboty na budowie instalacji cyklotronowej dla PAN przy ul. Radzikowskiego w Krakowie. Nasz zakres robót obejmuje wykonanie kolumn DSM średnicy 800 mm długości do 10,5 m oraz ścianek szczelnych z grodzic stalowych GU16-400 długości do 17m.

Budynek Produkcyjno – Biurowy w Dobczycach

Wykonanie kolumn DSM o średnicy 800mm zbrojonych kształtownikiem stalowym HEB100 o długości 4,0m

Budynek mieszkalny przy ul. Walerego Sławka w Krakowie

Zabezpieczenie wykopu ścianką tymczasową z grodzic stalowych GU16-400 na odcinku ok. 100 mb na budowie budynku
mieszkalnego przy ul. Walerego Sławka w Krakowie.

Budynek biurowy przy ul. Gancarskiej w Częstochowie

Dla zabezpieczenia wykopu pod budynek biurowy przy ulicy Gancarskiej 34 w Częstochowie wciskaliśmy grodzice stalowe
szerokości 400 mm długości do 9m.

Budowa, modernizacja, wałów rzek Wisłoki, Jasiołki, Ropy oraz potoków Warzyckiego i Słonego oraz odcinkowe zabezpieczenie brzegów Wisłoki i potoku Warzyckiego

We wrześniu i październiku 2012 roku wykonaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych GU7S długości 4m, 5m i 6m w ramach modernizacji wałów Wisłoki w okolicach Jasła.

Budowa zespołu mieszkaniowo-usługowego RUA BONITA przy ul. Ślicznej w Krakowie

W czerwcu 2011 roku rozpoczęliśmy roboty związane z zabezpieczeniem wykopu na odcinku prawie 500 mb na budowie segmentu B obiektu pod nazwą RUA BONITA przy ul. Ślicznej w Krakowie. Grodzice zostały zdemontowane w lutym 2012 roku.

Budowa zespołu biurowego Enterprise Park przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie

Zabezpieczenie wykopu tymczasową ścianką szczelną z grodzic stalowych GU16-400 długości 10m na odcinku ok. 50 mb na budowie zespołu biurowego Enterprise przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie. Ścianka kotwiona w systemie GONAR R51N. Termin realizacji: sierpień - grudzień 2011r

Więcej artykułów…