Budynek biurowy przy ul. Gancarskiej w Częstochowie

Dla zabezpieczenia wykopu pod budynek biurowy przy ulicy Gancarskiej 34 w Częstochowie wciskaliśmy grodzice stalowe
szerokości 400 mm długości do 9m.

Budowa, modernizacja, wałów rzek Wisłoki, Jasiołki, Ropy oraz potoków Warzyckiego i Słonego oraz odcinkowe zabezpieczenie brzegów Wisłoki i potoku Warzyckiego

We wrześniu i październiku 2012 roku wykonaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych GU7S długości 4m, 5m i 6m w ramach modernizacji wałów Wisłoki w okolicach Jasła.

Budowa zespołu mieszkaniowo-usługowego RUA BONITA przy ul. Ślicznej w Krakowie

W czerwcu 2011 roku rozpoczęliśmy roboty związane z zabezpieczeniem wykopu na odcinku prawie 500 mb na budowie segmentu B obiektu pod nazwą RUA BONITA przy ul. Ślicznej w Krakowie. Grodzice zostały zdemontowane w lutym 2012 roku.

Budowa zespołu biurowego Enterprise Park przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie

Zabezpieczenie wykopu tymczasową ścianką szczelną z grodzic stalowych GU16-400 długości 10m na odcinku ok. 50 mb na budowie zespołu biurowego Enterprise przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie. Ścianka kotwiona w systemie GONAR R51N. Termin realizacji: sierpień - grudzień 2011r

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych przy drodze ekspresowej S-1 Bielsko-Biała - Skoczów - Cieszyn

Wrzesień 2010 - wykonywanie pali CFA średnicy 600 mm długości od 5,5 o 6,0 m.

Więcej artykułów…