Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł Modlińska - Węzeł Piłsudskiego w Markach

Od listopada 2009 do lipca 2012 roku prowadziliśmy roboty związane z zabezpieczeniem wykopu na czas remontu obiektów inżynierskich w ramach dostosowywania Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku od Węzła Modlińska do Węzła Piłsudskiego w Markach.

Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł Modlińska - Węzeł Piłsudskiego w Markach - mur oporowy z grodzic AZ28

Nasza firma pogrążała ścianki z grodzic stalowych AZ28 stanowiącej mur oporowy na budowie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku od Węzła Modlińska do Węzła Piłsudskiego w Markach. Grodzice długości od 5 do 11 m wbijane były na odcinku 250 mb.

Dostawa instalacji cyklotronowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i budowlaną w Krakowie przy ul. Radzikowskiego Nr 152

Od czerwca 2012 roku realizujemy roboty na budowie instalacji cyklotronowej dla PAN przy ul. Radzikowskiego w Krakowie. Nasz zakres robót obejmuje wykonanie kolumn DSM średnicy 800 mm długości do 10,5 m oraz ścianek szczelnych z grodzic stalowych GU16-400 długości do 17m.

Budynek Produkcyjno – Biurowy w Dobczycach

Wykonanie kolumn DSM o średnicy 800mm zbrojonych kształtownikiem stalowym HEB100 o długości 4,0m

Budynek mieszkalny przy ul. Walerego Sławka w Krakowie

Zabezpieczenie wykopu ścianką tymczasową z grodzic stalowych GU16-400 na odcinku ok. 100 mb na budowie budynku
mieszkalnego przy ul. Walerego Sławka w Krakowie.

Więcej artykułów…