Budowa marketu Biedronka przy ul. Poznańskiej/ Kasztanowej w Jarocinie

Na przełomie marca i kwietnia 2013r. zabezpieczenie istniejącego kanału ścianką z grodzic stalowych, wciskanych za pomoc
prasy hydraulicznej. Ścianka została dodatkowo zakotwiona systemem Gonar R38.

Kanalizacja deszczowa w ulicy Gliwickiej w Orzeszu

Kanalizacja deszczowa w rejonie Huty Szkła i ulicy Szklarskiej w Orzeszu wykonana została metodą mikrotunelingu rurami żelbetonowymi o średnicy 800 mm. Łączna długość przewiertu wynosiła 227,5 mb.
Termin realizacji: 09.2005r. - 04.2006r

III etap przebudowy Placu Szewczyka w Katowicach

Z końcem roku 2011 rozpoczęliśmy wykonywanie mikropali kotwiących TITAN 73/53 długości do 18m w ramach przebudowy Placu Szewczyka w Katowicach. Roboty zostały zakończone w listopadzie 2012r.

Modernizacja linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Podłęże - Bochnia

Na czas przebudowy jednego z wiaduktów nad torami PKP linii E30 na odcinku Podłęże - Bochnia wykonywaliśmy ściankę z grodzic stalowych GU16-400.

Elektrociepłownia Żerań – przewiert pod wałem Golędzińskim

W okresie styczeń - marzec 2012 r. na terenie Elektrociepłowni Żerań wykonaliśmy przewiert pod Kanałem Golędzińskim rurami stalowymi średnicy 508 mm
długości 55 mb.

Więcej artykułów…