Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia Etap I - LCS Tczew km od 287,7 do km 315,7

Dla zabezpieczenia czynnego torowiska na czas modernizacji linii kolejowej E65 na terenie LCS Tczew wykonujemy ścianki z
grodzic stalowych GU16-400

Modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III

Dla 8 obiektów inżynierskich wykonaliśmy posadowienie pośrednie w ramach modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków -
Rzeszów. Nasz zakres obejmował wykonanie kolumn jet-grouting średnicy 600 - 1200 mm.
Okres realizacji: lipiec - wrzesień 2014.

Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław. Województwo dolnośląskie. Modernizacja Jazu Janowice

W okresie od lipca do października 2012 roku wbijaliśmy grodzice stalowe na odcinku ok. 400 mb w ramach modernizacji Jazu
Janowice

Modernizacja Istniejącej formierni ręcznej w Tarnowskich Górach wraz z systemem regeneracji mas formierskich w technologii Alphaset

Na terenie czynnej hali produkcyjnej w Tarnowskich Górach wykonywaliśmy zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną stalowych GU16-400 oraz mirkopale iniekcyjne długości 13,5m.
Termin realizacji: styczeń - marzec 2013r.

Modernizacja betonowych skarp osadnika na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie

Od października 2012 roku do stycznia 2014 roku wykonywalismy roboty dla zabezpieczenia skarp osadnika na terenie Stacji Pomp Rzecznych
Czerniakowskiej w Warszawie w zakresie:
- remontu nabrzeży pionowych - przesłona w technologii jet-grouting doszczelniająca zaczynem cementowym istniejącą ś
brusów żelbetowych,
- remontu nabrzeży skarpowych - podparcie podstawy ubezpieczeń za pomocą ścianki stalowej z grodzic GU16-400.

Modernizacja 13 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Strzałki - Idzikowice tor 1 i 2 linii kolejowej nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie

W ramach modernizacji linii kolejowej nr 4 na szlaku Strzałki - Idzikowice wykonaliśmy tymczasowe ścianki szczelne na kilku obiektach inżynierskich. Roboty częściowo prowadzone były w trakcie nocnych wyłączeń napięcia sieci trakcyjnych.
Długość wbijanych grodzic - od 10m do 16m. Termin realizacji: luty 2014r. - luty 2015r.

Lot B – Modernizacja szlaków; Legionowo – Nowy Dwór Mazowiecki; Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin; Modlin – Nasielsk; Nasielsk – Świerszcze w ramach Projektu Nr 2005/PL/16/C/PT/001 Modernizacja linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa – Gdynia

W ramach modernizacji kolejnego odcinka linii kolejowej E-65 w rejonie Nasielska nasza firma wbijała ścianki z grodzic stalowych AU26 oraz GU16-400.

Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice w km od 479+000 do km 499+800

Zimą, na przełomie 2011 i 2012 roku wykonywaliśmy kolumny jet-grouting o średnicy 800 mm wraz z próbnym obciążeniem

Kolektor ogólnospławny Centrum w Krakowie - etap I

Na budowie kolektora ogólnospławnego Centrum w Krakowie wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu tymczasową ścianką
z grodzic stalowych dla 7 komór roboczych do mikrotunelingu. Nasz zakres robót obejmował wbicie grodzic stalowych PU32 na głębokość 13m, następnie wbicie grodzic stalowych G62 na głębokość do 8m (po wykonanie pierwszego etapu komory), montaż ram i rozpór.
Terminy realizacji: kwiecień 2003r. - grudzień 2003r.

Kolektor deszczowy Aleja Wolności – rzeka Warta w Częstochowie

W ramach budowy kolektora deszczowego od Alei Wolności do Warty w Częstochowie wykonaliśmy przewiert rurami stalowymi Ø2220/21290 mm długości 165 mb pod torami na stacji PKP Częstochowa Osobowa

Budowa marketu Biedronka przy ul. Poznańskiej/ Kasztanowej w Jarocinie

Na przełomie marca i kwietnia 2013r. zabezpieczenie istniejącego kanału ścianką z grodzic stalowych, wciskanych za pomoc
prasy hydraulicznej. Ścianka została dodatkowo zakotwiona systemem Gonar R38.

Kanalizacja deszczowa w ulicy Gliwickiej w Orzeszu

Kanalizacja deszczowa w rejonie Huty Szkła i ulicy Szklarskiej w Orzeszu wykonana została metodą mikrotunelingu rurami żelbetonowymi o średnicy 800 mm. Łączna długość przewiertu wynosiła 227,5 mb.
Termin realizacji: 09.2005r. - 04.2006r

III etap przebudowy Placu Szewczyka w Katowicach

Z końcem roku 2011 rozpoczęliśmy wykonywanie mikropali kotwiących TITAN 73/53 długości do 18m w ramach przebudowy Placu Szewczyka w Katowicach. Roboty zostały zakończone w listopadzie 2012r.

Modernizacja linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Podłęże - Bochnia

Na czas przebudowy jednego z wiaduktów nad torami PKP linii E30 na odcinku Podłęże - Bochnia wykonywaliśmy ściankę z grodzic stalowych GU16-400.

Więcej artykułów…