Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Malbork

Jesienią 2011 roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego ogromnego zadania inwestycyjnego związanego z zabezpieczeniem wykopu ściankami szczelnymi w ramach modernizacji Lokalnego Centrum Sterowania LCS Malbork.

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Gdynia, LCS Gdańsk - Pszczółki

Od czerwca 2011 roku prowadzimy roboty w ramach modernizacji linii kolejowej w miejscowości Pszczółki. Roboty obejmują
- wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych - stałych i tymczasowych,
- wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej w technologii jet-grouting - przesłona przeciwfiltracyjna

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Działdowo

Jesienią 2012 roku rozpoczęliśmy roboty związane z wykonywaniem zabezpieczenia wykopu na czas przebudowy obiektów mostowych w ramach modernizacji linii kolejowej E-65 na obszarze LCS Działdowo. Prace prowadzone są podczas czasowych wyłączeń kolejowych. Ponadto wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną na czas budowy tunelu.
Termin realizacji: 2012-2014.

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Ciechanów

W okresie od lutego do grudnia 2011 roku wykonywaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych na czas modernizacji linii kolejowej
E65 na terenie LCS Ciechanów

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Ciechanów, odcinek Konopki - Mława

W ramach modernizacji linii kolejowej E-65 na odcinku Konopki - Mława wykonaliśmy zabezpieczenie czynnego toru na czas budowy obiektów inżynierskich.
Okres realizacji: lipiec 2011 - wrzesień 2012.

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia Etap I - LCS Tczew km od 287,7 do km 315,7

Dla zabezpieczenia czynnego torowiska na czas modernizacji linii kolejowej E65 na terenie LCS Tczew wykonujemy ścianki z
grodzic stalowych GU16-400

Modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III

Dla 8 obiektów inżynierskich wykonaliśmy posadowienie pośrednie w ramach modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków -
Rzeszów. Nasz zakres obejmował wykonanie kolumn jet-grouting średnicy 600 - 1200 mm.
Okres realizacji: lipiec - wrzesień 2014.

Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław. Województwo dolnośląskie. Modernizacja Jazu Janowice

W okresie od lipca do października 2012 roku wbijaliśmy grodzice stalowe na odcinku ok. 400 mb w ramach modernizacji Jazu
Janowice

Modernizacja Istniejącej formierni ręcznej w Tarnowskich Górach wraz z systemem regeneracji mas formierskich w technologii Alphaset

Na terenie czynnej hali produkcyjnej w Tarnowskich Górach wykonywaliśmy zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną stalowych GU16-400 oraz mirkopale iniekcyjne długości 13,5m.
Termin realizacji: styczeń - marzec 2013r.

Modernizacja betonowych skarp osadnika na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie

Od października 2012 roku do stycznia 2014 roku wykonywalismy roboty dla zabezpieczenia skarp osadnika na terenie Stacji Pomp Rzecznych
Czerniakowskiej w Warszawie w zakresie:
- remontu nabrzeży pionowych - przesłona w technologii jet-grouting doszczelniająca zaczynem cementowym istniejącą ś
brusów żelbetowych,
- remontu nabrzeży skarpowych - podparcie podstawy ubezpieczeń za pomocą ścianki stalowej z grodzic GU16-400.

Modernizacja 13 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Strzałki - Idzikowice tor 1 i 2 linii kolejowej nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie

W ramach modernizacji linii kolejowej nr 4 na szlaku Strzałki - Idzikowice wykonaliśmy tymczasowe ścianki szczelne na kilku obiektach inżynierskich. Roboty częściowo prowadzone były w trakcie nocnych wyłączeń napięcia sieci trakcyjnych.
Długość wbijanych grodzic - od 10m do 16m. Termin realizacji: luty 2014r. - luty 2015r.

Lot B – Modernizacja szlaków; Legionowo – Nowy Dwór Mazowiecki; Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin; Modlin – Nasielsk; Nasielsk – Świerszcze w ramach Projektu Nr 2005/PL/16/C/PT/001 Modernizacja linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa – Gdynia

W ramach modernizacji kolejnego odcinka linii kolejowej E-65 w rejonie Nasielska nasza firma wbijała ścianki z grodzic stalowych AU26 oraz GU16-400.

Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice w km od 479+000 do km 499+800

Zimą, na przełomie 2011 i 2012 roku wykonywaliśmy kolumny jet-grouting o średnicy 800 mm wraz z próbnym obciążeniem

Kolektor ogólnospławny Centrum w Krakowie - etap I

Na budowie kolektora ogólnospławnego Centrum w Krakowie wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu tymczasową ścianką
z grodzic stalowych dla 7 komór roboczych do mikrotunelingu. Nasz zakres robót obejmował wbicie grodzic stalowych PU32 na głębokość 13m, następnie wbicie grodzic stalowych G62 na głębokość do 8m (po wykonanie pierwszego etapu komory), montaż ram i rozpór.
Terminy realizacji: kwiecień 2003r. - grudzień 2003r.

Więcej artykułów…