Modernizacja 13 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Strzałki - Idzikowice tor 1 i 2 linii kolejowej nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie

W ramach modernizacji linii kolejowej nr 4 na szlaku Strzałki - Idzikowice wykonaliśmy tymczasowe ścianki szczelne na kilku obiektach inżynierskich. Roboty częściowo prowadzone były w trakcie nocnych wyłączeń napięcia sieci trakcyjnych.
Długość wbijanych grodzic - od 10m do 16m. Termin realizacji: luty 2014r. - luty 2015r.

Lot B – Modernizacja szlaków; Legionowo – Nowy Dwór Mazowiecki; Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin; Modlin – Nasielsk; Nasielsk – Świerszcze w ramach Projektu Nr 2005/PL/16/C/PT/001 Modernizacja linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa – Gdynia

W ramach modernizacji kolejnego odcinka linii kolejowej E-65 w rejonie Nasielska nasza firma wbijała ścianki z grodzic stalowych AU26 oraz GU16-400.

Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice w km od 479+000 do km 499+800

Zimą, na przełomie 2011 i 2012 roku wykonywaliśmy kolumny jet-grouting o średnicy 800 mm wraz z próbnym obciążeniem

Kolektor ogólnospławny Centrum w Krakowie - etap I

Na budowie kolektora ogólnospławnego Centrum w Krakowie wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu tymczasową ścianką
z grodzic stalowych dla 7 komór roboczych do mikrotunelingu. Nasz zakres robót obejmował wbicie grodzic stalowych PU32 na głębokość 13m, następnie wbicie grodzic stalowych G62 na głębokość do 8m (po wykonanie pierwszego etapu komory), montaż ram i rozpór.
Terminy realizacji: kwiecień 2003r. - grudzień 2003r.

Kolektor deszczowy Aleja Wolności – rzeka Warta w Częstochowie

W ramach budowy kolektora deszczowego od Alei Wolności do Warty w Częstochowie wykonaliśmy przewiert rurami stalowymi Ø2220/21290 mm długości 165 mb pod torami na stacji PKP Częstochowa Osobowa

Więcej artykułów…