Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice na rzece Wiśle

Dla przebudowy wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice, na rzece Wiśle wykonaliśmy specjalistyczne roboty inżynieryjne. Zakres wykonywany przez naszą firmę:
- pale CFA średnicy 400 mm dł. 6m,
- próbne obciążenia pali,
- ścianka szczelna tymczasowa z grodzic stalowych.
Termin realizacji: październik 2014r. / marzec 2015r.

Modernizacja stopnia wodnego Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Od grudnia 2011r. do jesieni 2015r. wykonywaliśmy następujące roboty inżynieryjne w ramach modernizacji stopnia wodnego Chróścice na Odrze:
- ścianki szczelne z grodzic stalowych GU16-400 - stałe i tymczasowe,
- wykonanie pali skrzynkowych z grodzic stalowych,
- montaż rozpór i kleszczy stalowych,
- montaż ściągów z prętów systemowych SAS oraz ściągów z prętów stalowych.

Modernizacja obiektów inżynieryjnych w torze nr 1 i 2, odc. Psary – Góra Włodowska

W ramach modernizacji obiektów inżynieryjnych linii kolejowej Psary - Góra Włodowska wbijaliśmy dwuteowniki HEB300 oraz
grodzice stalowe G62. Roboty prowadzone były w godzinach nocnych, w trakcie przerw w ruchu kolejowym.

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa - Gdynia, przepust w km 313,1+40

Od sierpnia 2011 roku wykonujemy przepust w km 313,1+40 linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia, metodą przewiertu rur
stalową średnicy 2400 x 25 mm długości 27 mb wraz z przeciąganiem rury stalowej średnicy 2020 x 20 mm.

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Nasielsk

W ramach modernizacji linii kolejowej E65 na terenie LCS Nasielsk wykonujemy ściankę szczelną z grodzic stalowych

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Malbork

Jesienią 2011 roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego ogromnego zadania inwestycyjnego związanego z zabezpieczeniem wykopu ściankami szczelnymi w ramach modernizacji Lokalnego Centrum Sterowania LCS Malbork.

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Gdynia, LCS Gdańsk - Pszczółki

Od czerwca 2011 roku prowadzimy roboty w ramach modernizacji linii kolejowej w miejscowości Pszczółki. Roboty obejmują
- wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych - stałych i tymczasowych,
- wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej w technologii jet-grouting - przesłona przeciwfiltracyjna

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Działdowo

Jesienią 2012 roku rozpoczęliśmy roboty związane z wykonywaniem zabezpieczenia wykopu na czas przebudowy obiektów mostowych w ramach modernizacji linii kolejowej E-65 na obszarze LCS Działdowo. Prace prowadzone są podczas czasowych wyłączeń kolejowych. Ponadto wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną na czas budowy tunelu.
Termin realizacji: 2012-2014.

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Ciechanów

W okresie od lutego do grudnia 2011 roku wykonywaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych na czas modernizacji linii kolejowej
E65 na terenie LCS Ciechanów

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Ciechanów, odcinek Konopki - Mława

W ramach modernizacji linii kolejowej E-65 na odcinku Konopki - Mława wykonaliśmy zabezpieczenie czynnego toru na czas budowy obiektów inżynierskich.
Okres realizacji: lipiec 2011 - wrzesień 2012.

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia Etap I - LCS Tczew km od 287,7 do km 315,7

Dla zabezpieczenia czynnego torowiska na czas modernizacji linii kolejowej E65 na terenie LCS Tczew wykonujemy ścianki z
grodzic stalowych GU16-400

Modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III

Dla 8 obiektów inżynierskich wykonaliśmy posadowienie pośrednie w ramach modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków -
Rzeszów. Nasz zakres obejmował wykonanie kolumn jet-grouting średnicy 600 - 1200 mm.
Okres realizacji: lipiec - wrzesień 2014.

Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław. Województwo dolnośląskie. Modernizacja Jazu Janowice

W okresie od lipca do października 2012 roku wbijaliśmy grodzice stalowe na odcinku ok. 400 mb w ramach modernizacji Jazu
Janowice

Modernizacja Istniejącej formierni ręcznej w Tarnowskich Górach wraz z systemem regeneracji mas formierskich w technologii Alphaset

Na terenie czynnej hali produkcyjnej w Tarnowskich Górach wykonywaliśmy zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną stalowych GU16-400 oraz mirkopale iniekcyjne długości 13,5m.
Termin realizacji: styczeń - marzec 2013r.

Więcej artykułów…