Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Malbork

Jesienią 2011 roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego ogromnego zadania inwestycyjnego związanego z zabezpieczeniem wykopu ściankami szczelnymi w ramach modernizacji Lokalnego Centrum Sterowania LCS Malbork.

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Gdynia, LCS Gdańsk - Pszczółki

Od czerwca 2011 roku prowadzimy roboty w ramach modernizacji linii kolejowej w miejscowości Pszczółki. Roboty obejmują
- wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych - stałych i tymczasowych,
- wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej w technologii jet-grouting - przesłona przeciwfiltracyjna

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Działdowo

Jesienią 2012 roku rozpoczęliśmy roboty związane z wykonywaniem zabezpieczenia wykopu na czas przebudowy obiektów mostowych w ramach modernizacji linii kolejowej E-65 na obszarze LCS Działdowo. Prace prowadzone są podczas czasowych wyłączeń kolejowych. Ponadto wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną na czas budowy tunelu.
Termin realizacji: 2012-2014.

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Ciechanów

W okresie od lutego do grudnia 2011 roku wykonywaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych na czas modernizacji linii kolejowej
E65 na terenie LCS Ciechanów

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Ciechanów, odcinek Konopki - Mława

W ramach modernizacji linii kolejowej E-65 na odcinku Konopki - Mława wykonaliśmy zabezpieczenie czynnego toru na czas budowy obiektów inżynierskich.
Okres realizacji: lipiec 2011 - wrzesień 2012.

Więcej artykułów…