Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej wzdłuż rzeki Soły wraz z rozbudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 – zabezpieczenie pompowni P w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 73 w Żywcu

Dla zabezpieczenia pompowni P w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 73 w Żywcu wykonaliśmy kolumny jet-grouting o średnicy 650 mm długości 10m, zbrojone dwuteownikiem IPE 330.

Obwodnica Pabianic w Rezerwowanym Korytarzu Drogi Krajowej nr 14 Bis

Nasza firma wykonała kolumny jet-grouting średnicy 600 mm pod obiektami mostowymi na budowie obwodnicy Pabianic.

Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku” ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie

Wzdłuż Kanału Płonie wykonaliśmy stałą kotwioną ściankę szczelną kombinowaną z grodzic stalowych Larsen 703. Zakres wykonywany przez naszą firmę obejmował:
- wbicie grodzic stalowych Larsen 703 10/10 z łącznikiem Omega 17 jako umocnienie lewego brzegu Kanału Płonie, grodzice
długości 19,8m - 1.050 mb,
- montaż kotew gruntowych w systemie DYWIDAG DYWI DRILL T76-1200 długości 26mb - 623 szt.,
- palisada w technologii iniekcji jet-grouting średnicy 500 mm zbrojona kształtownikami IPE300 - 14mb.

Naprawa wału na rzece Dunajec

Dla naprawy wału na rzece Dunajec wykonaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych. Nasz zakres obejmował:
- wbicie grodzic stalowych GU16N długości m - 240 mb,
- wbicie i wyrwanie grodzic stalowych długości 9m i 12m - ok. 200mb.
Realizacja - wrzesień/październik 2014r.

Nadbudowa istniejącego budynku frontowego na cele usługowe i budowa budynku w odicynie na cele usługowe przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie

Za pomocą prasy hydraulicznej wciskalismy grodzice stalowe GU16-400 na budowie przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie. Ścianka tymczasowa zabezpieczająca wykop na odcinku ponad 100 mb. Okres realizacji: lipiec 2011 - maj 2012.

Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice na rzece Wiśle

Dla przebudowy wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice, na rzece Wiśle wykonaliśmy specjalistyczne roboty inżynieryjne. Zakres wykonywany przez naszą firmę:
- pale CFA średnicy 400 mm dł. 6m,
- próbne obciążenia pali,
- ścianka szczelna tymczasowa z grodzic stalowych.
Termin realizacji: październik 2014r. / marzec 2015r.

Modernizacja stopnia wodnego Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Od grudnia 2011r. do jesieni 2015r. wykonywaliśmy następujące roboty inżynieryjne w ramach modernizacji stopnia wodnego Chróścice na Odrze:
- ścianki szczelne z grodzic stalowych GU16-400 - stałe i tymczasowe,
- wykonanie pali skrzynkowych z grodzic stalowych,
- montaż rozpór i kleszczy stalowych,
- montaż ściągów z prętów systemowych SAS oraz ściągów z prętów stalowych.

Modernizacja obiektów inżynieryjnych w torze nr 1 i 2, odc. Psary – Góra Włodowska

W ramach modernizacji obiektów inżynieryjnych linii kolejowej Psary - Góra Włodowska wbijaliśmy dwuteowniki HEB300 oraz
grodzice stalowe G62. Roboty prowadzone były w godzinach nocnych, w trakcie przerw w ruchu kolejowym.

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa - Gdynia, przepust w km 313,1+40

Od sierpnia 2011 roku wykonujemy przepust w km 313,1+40 linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia, metodą przewiertu rur
stalową średnicy 2400 x 25 mm długości 27 mb wraz z przeciąganiem rury stalowej średnicy 2020 x 20 mm.

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Nasielsk

W ramach modernizacji linii kolejowej E65 na terenie LCS Nasielsk wykonujemy ściankę szczelną z grodzic stalowych

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Malbork

Jesienią 2011 roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego ogromnego zadania inwestycyjnego związanego z zabezpieczeniem wykopu ściankami szczelnymi w ramach modernizacji Lokalnego Centrum Sterowania LCS Malbork.

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Gdynia, LCS Gdańsk - Pszczółki

Od czerwca 2011 roku prowadzimy roboty w ramach modernizacji linii kolejowej w miejscowości Pszczółki. Roboty obejmują
- wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych - stałych i tymczasowych,
- wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej w technologii jet-grouting - przesłona przeciwfiltracyjna

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Działdowo

Jesienią 2012 roku rozpoczęliśmy roboty związane z wykonywaniem zabezpieczenia wykopu na czas przebudowy obiektów mostowych w ramach modernizacji linii kolejowej E-65 na obszarze LCS Działdowo. Prace prowadzone są podczas czasowych wyłączeń kolejowych. Ponadto wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną na czas budowy tunelu.
Termin realizacji: 2012-2014.

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Ciechanów

W okresie od lutego do grudnia 2011 roku wykonywaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych na czas modernizacji linii kolejowej
E65 na terenie LCS Ciechanów

Więcej artykułów…