Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice na rzece Wiśle

Dla przebudowy wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice, na rzece Wiśle wykonaliśmy specjalistyczne roboty inżynieryjne. Zakres wykonywany przez naszą firmę:
- pale CFA średnicy 400 mm dł. 6m,
- próbne obciążenia pali,
- ścianka szczelna tymczasowa z grodzic stalowych.
Termin realizacji: październik 2014r. / marzec 2015r.

Modernizacja stopnia wodnego Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Od grudnia 2011r. do jesieni 2015r. wykonywaliśmy następujące roboty inżynieryjne w ramach modernizacji stopnia wodnego Chróścice na Odrze:
- ścianki szczelne z grodzic stalowych GU16-400 - stałe i tymczasowe,
- wykonanie pali skrzynkowych z grodzic stalowych,
- montaż rozpór i kleszczy stalowych,
- montaż ściągów z prętów systemowych SAS oraz ściągów z prętów stalowych.

Modernizacja obiektów inżynieryjnych w torze nr 1 i 2, odc. Psary – Góra Włodowska

W ramach modernizacji obiektów inżynieryjnych linii kolejowej Psary - Góra Włodowska wbijaliśmy dwuteowniki HEB300 oraz
grodzice stalowe G62. Roboty prowadzone były w godzinach nocnych, w trakcie przerw w ruchu kolejowym.

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa - Gdynia, przepust w km 313,1+40

Od sierpnia 2011 roku wykonujemy przepust w km 313,1+40 linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia, metodą przewiertu rur
stalową średnicy 2400 x 25 mm długości 27 mb wraz z przeciąganiem rury stalowej średnicy 2020 x 20 mm.

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Nasielsk

W ramach modernizacji linii kolejowej E65 na terenie LCS Nasielsk wykonujemy ściankę szczelną z grodzic stalowych

Więcej artykułów…