Budowa Autostrady A1 od węzła Piekary Śląskie do węzła Maciejów - obiekt WK-438A i WK-438B

W ramach budowy obiektów WK-438a i WK-438b - Autostrada A1 od węzła Piekary Śląskie do węzła Maciejów - wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu ściankami z grodzic stalowych GU16-400 długości do 18 m. Termin realizacji: od kwietnia 2011r. do maja 2012r.

Budowa Autostrady A1 od węzła Kowal do węzła Sójki

Wiosną 2011 roku wykonywaliśmy roboty związane z wykonaniem kolumn DSM pod obiekty mostowe na budowie Autostrady A1 węzeł Kowal - węzeł Sójki.

Budowa Autostrady A1 - Węzeł Sośnica

Na połączeniu Autostrady A1 z Autostradą A4 w Gliwicach powstał największy w Polsce węzeł autostradowy. Nasza
firma wykonywała tam roboty związane z zabezpieczeniem wykopów ścianką z grodzic stalowych.

Budowa Autostrady A1 - Węzeł Sośnica - Węzeł Maciejów

Nasza firma wykonuje zabezpieczenie wykopów stalową ścianką szczelną z grodzic stalowych GU16-400 dla ponad 20-tu podpórmostowych w ramach budowy obiektu WA-458.

Budowa 4 obiektów mieszkaniowych w Krakowie

W ramach budowy 4 obiektów mieszkaniowych w rejonie ulic Karłowicza - Szymanowskiego -
Czarnowiejskiej w Krakowie wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu ścianką z grodzic stalowych G62 zgodnie z opracowanym wcześniej projektem

I etap budowy kompleksu biurowego przy ul. Swobodnej/Borowskiej we Wrocławiu

Od sierpnia 2011r. do lipca 2012r. prowadziliśmy prace związane z zabezpieczeniem wykopu tymczasową ścianką
stalowych na budowie budynków biurowych przy ul. Swobodnej i Borowskiej we Wrocławiu. Ścianka szczelna, częściowo kotwiona systemem GONAR, wbijana i wciskana była na odcinku ok. 200 mb.

 

Budowa obwodnicy m. Hrebenne

Na budowie obwodnicy m. Hrebenne wykonaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych G62 i G46.
Termin realizacji: listopad 2006r. - sierpień 2007r.