Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej wzdłuż rzeki Soły wraz z rozbudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 – zabezpieczenie pompowni P w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 73 w Żywcu

Dla zabezpieczenia pompowni P w rejonie budynku przy ul. Kościuszki 73 w Żywcu wykonaliśmy kolumny jet-grouting o średnicy 650 mm długości 10m, zbrojone dwuteownikiem IPE 330.

Obwodnica Pabianic w Rezerwowanym Korytarzu Drogi Krajowej nr 14 Bis

Nasza firma wykonała kolumny jet-grouting średnicy 600 mm pod obiektami mostowymi na budowie obwodnicy Pabianic.

Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku” ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie

Wzdłuż Kanału Płonie wykonaliśmy stałą kotwioną ściankę szczelną kombinowaną z grodzic stalowych Larsen 703. Zakres wykonywany przez naszą firmę obejmował:
- wbicie grodzic stalowych Larsen 703 10/10 z łącznikiem Omega 17 jako umocnienie lewego brzegu Kanału Płonie, grodzice
długości 19,8m - 1.050 mb,
- montaż kotew gruntowych w systemie DYWIDAG DYWI DRILL T76-1200 długości 26mb - 623 szt.,
- palisada w technologii iniekcji jet-grouting średnicy 500 mm zbrojona kształtownikami IPE300 - 14mb.

Naprawa wału na rzece Dunajec

Dla naprawy wału na rzece Dunajec wykonaliśmy ściankę szczelną z grodzic stalowych. Nasz zakres obejmował:
- wbicie grodzic stalowych GU16N długości m - 240 mb,
- wbicie i wyrwanie grodzic stalowych długości 9m i 12m - ok. 200mb.
Realizacja - wrzesień/październik 2014r.

Nadbudowa istniejącego budynku frontowego na cele usługowe i budowa budynku w odicynie na cele usługowe przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie

Za pomocą prasy hydraulicznej wciskalismy grodzice stalowe GU16-400 na budowie przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie. Ścianka tymczasowa zabezpieczająca wykop na odcinku ponad 100 mb. Okres realizacji: lipiec 2011 - maj 2012.

Więcej artykułów…