Budowa ekranów akustycznych wzdłuż DK-86 na odcinku ekspresowym w rejonie ul. Pogodnej i Zimowej w Katowicach

Posadowienie pośrednie ekranów akustycznych wzdłuż DK nr 86 w Katowicach wykonaliśmy w technologii pali iniekcyjnych oraz wierconych - technologia uzależniona była od warunków gruntowych występujących na danym odcinku.