Budowa Centrum Logistycznego BSH przy ul. Papierniczej 7 w Łodzi

W ramach budowy Centrum Logistycznego Bosch Siemens w Łodzi wykonaliśmy zabezpieczenie skarpy palisadą z kolumn CFA fi 600 mm zbrojonych (co druga kolumna) na odcinku 52 mb, na podstawie własnego projektu wykonawczego