Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu - etap II - Modernizacja pompowni Stary Port

W ramach modernizacji pompowni Stary Port oraz systemu przerzutowego we Wrocławiu nasza firma wykonała:
- tymczasowe zabezpieczenie wykopów dla budynku pompowni oraz krat i piaskowników z grodzic stalowych GU16-400 młotami wysokiej częstotliwości drgań, kotwionych w systemie R51 firmy Gonar wraz z monitoringiem drgań oraz projektem zabezpieczenia,
- 3 horyzontalne przewierty sterowane o łącznej długości 813,4mb w tym: 2 x 278 mb przewiertu φ1250 mm z przeciąganiem rury
DN800, 1 x 257,4 mb przewiertu φ750 mm z przeciąganiem rurociągów 4x φ160 mm.