Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa - Gdynia, obszar LCS Ciechanów, odcinek Konopki - Mława

W ramach modernizacji linii kolejowej E-65 na odcinku Konopki - Mława wykonaliśmy zabezpieczenie czynnego toru na czas budowy obiektów inżynierskich.
Okres realizacji: lipiec 2011 - wrzesień 2012.