Elektrociepłownia Żerań – przewiert pod wałem Golędzińskim

W okresie styczeń - marzec 2012 r. na terenie Elektrociepłowni Żerań wykonaliśmy przewiert pod Kanałem Golędzińskim rurami stalowymi średnicy 508 mm
długości 55 mb.